Tag Archives: architekt

Architekt Tomasz Bąk

Tomasz Bąk to architekt ze Szczecina, który specjalizuje się w wykonywaniu wielobranżowych projektów budowlanych oraz w pełnej obsłudze procesu inwestycyjnego, czyli w pracach przygotowawczych, takich jak inwentaryzacja, ekspertyzy, badania geotechniczne, pozyskanie mapy do celów projektowych, w finalizowaniu wszelkich formalności (uzyskanie warunków zabudowy, pozwoleń wodno-prawnych, decyzji środowiskowych, uzgodnień), w wykonywaniu projektów architektoniczno-budowlanych obejmujących wszystkie branże oraz… Read More »